První soukromá TV? Ne, to již dávno není jen…Nova televize

Nova televize je česká soukromá televizní stanice, která začala vysílat 4. února 1994 z Prahy, tedy již více než před deseti lety. Tehdy byla první českou celostátní soukromou televizní stanicí a vzbudila pochopitelně velký rozruch a těšila se velkému zájmu veřejnosti, které nabízela neustále nové a nové pohledy na svět, nejen ten televizní. Po léta byla nejsledovanější českou televizní stanicí a využívala svých možností, které nebyly limitované stejnými pravidly jako u veřejnoprávního vysílání České televize. Prvním a nezapomenutelným generálním ředitelem (na rozdíl od těch ostatních, kteří následovali) byl Vladimír Železný. Druhým byl do července 2010 Petr Dvořák ze skupiny PPF. Televizi ovládá společnost CME. Od ledna 2011 stojí v čele televize Jan Andruško.


Logo Nova


Kromě své úspěšnosti na poli sledovanosti a financí proběhly konflikty Nova televize mezi vlastníkem licence CET 21 a společností CME Ronalda S. Laudera, která rozjezd televize financovala. V důsledku těchto sporů byla v mezinárodní arbitráži odsouzena Česká republika k zaplacení odškodného společnosti CME ve výši 10 mld. korun.


Od poloviny října 2007 začala Nova televize vysílat zpravodajství (ranní, odpolední i večerní) v obrazovém formátu 16:9 a v rozlišení HDTV. Tento kompletní přechod u zpravodajství realizovala jako první televize v ČR. Obrazový formát 16:9 mohou sledovat všichni diváci, vysoké rozlišení je dostupné jen v terestrickém digitálním multiplexu 4 (který prozatím nemá celoplošné pokrytí) a u některých kabelových a satelitních operátorů.


V roce 2007 se společnost CET 21, spol. s r. o., začala připravovat na vysílání druhého celoplošného programu. Na ten jí totiž vznikl zákonný nárok (licence) v souvislosti s procesem digitalizace a přechodu z analogového na digitální vysílání. Termín, do kdy by mělo být vysílání tohoto druhého programu zahájeno, zákon nestanovil. CET 21 zahájila 1. prosince 2007 vysílání „druhého kanálu Nova televize“ pod názvem Nova Cinema, která byla šířena jen v sítích kabelových operátorů a na satelitní platformě CS Link. Přitom až v listopadu 2008 podala RRTV žádost o kompenzační licenci pro pozemní digitální vysílání. RRTV poté 2. prosince žádosti vyhověla a Nova Cinema odstartovala 15. prosince v terestrickém digitálním multiplexu 2, kde vysílá i hlavní kanál Novy, nová televize Barrandov a dva kanály FTV Prima (televize Prima Family a televize Prima Cool).
Do srpna roku 1999, kdy proběhl první spor mezi Vladimírem Železným a CME sídlila Nova televize ve Vladislavově ulici, poblíž Národní třídy. Dnes sídlí v areálu Barrandovských studií. V roce 2007 zprovoznila v areálu barrandovských ateliérů novou budovu z toho času nejmodernějším vybavením pro výrobu a vysílání zpravodajství v HDTV rozlišení.

Internetové projekty, HD kvalita vysílání a produkce TV NOVA

Dne 1. října 2008, Nova televize představila své oficiální stránky Nova.cz. Divákům od té doby na nich nabízí informace o seriálech, videa ze zákulisí pořadů i scénky, které se nikdy nedostaly na obrazovku. Návštěvníci se mohou prostřednictvím portálu zeptat na cokoliv slavných osobností prostřednictvím on-line chatů. Součástí Nova.cz je i MTV, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Nova Sport a hry.nova.cz.

Dne 27. května 2008, Nova televize oficiálně koupila společnost Jyxo, které patřil portál blog.cz. Jeho uživatelé mohou jeho prostřednictvím publikovat své autorské texty, fotografie i videa nebo spravovat osobní deníčky. Na Blog.cz najdete blogy profesionálních spisovatelů i známých osobností.

Dne 1. května 2008 byl spuštěn internetový zpravodajský portál Nova televize TN.cz. Zaměřuje se na aktuální události z České republiky i ze světa, přináší informace i z oblasti showbyznysu, života celebrit, filmu nebo hudby. V současnosti zajišťuje reportáže více než padesát zpravodajských týmů. TN.cz rozšiřuje a doplňuje Televizní noviny. Novinkou na TN.cz je rubrika "Na vaší straně". V ní čtenáři najdou inspiraci a rady, jak zvládnout byrokracii na úřadech, jak postupovat v případě odhalení korupce nebo informace o svých právech. Rubrika zárověň odkrývá nesprávnou činnost a poukazuje na zodpovědnost lidí a institucí, které občané platí ze svých daní. Od roku 2012 je součástí i internetový kanál - Nova News. Kanál přináší čtenářům to nejlepší ze zpravodajského a publicistického obsahu Nova televize a redakce TN.cz. Nabízí i to nejzajímavější z archívu Nova televize. V roce 2010 server TN.cz získal v soutěži Křišťálová Lupa 5. místo v kategorii média - všeobecná. Dne 1.10.2008 začala Nova televize vysílat v HD.

 

tn.cz

 

Součástí všech zpravodajských relací jsou i Sportovní noviny a Počasí. Hlavní Televizní noviny moderovala vždy dvojice žena a muž, nově hlavní zprávy moderuje i jednotlivec a to Markéta Fialová, protože její partner Karel Voříšek dobrovolně odstoupil, když se přišlo na to, že spolupracoval s StB. Fialová moderuje vždy v pátek a v sobotu. Čtvrtky poté moderuje nová moderátorská dvojice Renáta Czadernová a bývalý sporťák Petr Suchoň. Zbytek má v rukou hlavní dvojice Lucie Borhyová a Reynolds Koranteng.

Nova televize již za své vysílání představila mnoho zpravodajsko-publicistických pořadů. Zde naleznete jejich přehled. Jako první zpravodajsko-publicistický pořad byla Snídaně s Novou. Nejnovější publicistický pořad je Česko k neuvěření, pokud nepočítáme pořad Na vlastní oči, který Nova televize obnovila po tříleté pauze. Nova televize již odvysílala spousty pořadů. V roce 2013 se rozhodla Nova televize obnovit bulvární pořad Prásk!.

Česká televize – ČT

Česká televize je podle zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi poskytovatelem veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Je jediná česká veřejnoprávní televizní společnost poskytující své vysílání celoplošně na území Česka a může být zrušena pouze změnou zákona. Je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, pro označení její právní formy zákon žádné speciální označení neuvádí. Dále se na ni vztahují zejména zákony č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a č. 132/2010 Sb., o audiovizuální službě na vyžádání.


Česká televize


Česká televize byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 jako samostatný podnikatelský subjekt nezávislý na státním rozpočtu, ujala se vysílání na programech ČTV a OK3 a zároveň do rozpadu Československa resp. Československé televize vyráběla pořady pro kanál F1. Od 1. ledna 1993 došlo k přejmenování kanálů na ČT1 (dřívější ČTV), ČT2 (dřívější F1) a ČT3 (dřívější OK3). 3. února 1994 Česká televize ruší kanál ČT3. Následující den 4. února 1994 na frekvence tohoto zrušeného kanálu přesouvá ČT2 a na uvolněných frekvencích po ČT2 zahajuje vysílání nezávislá televizní společnost Nova televize. Od 4. 2. 1994 tedy zůstaly České televizi dva okruhy - ČT1 a ČT2. V lednu 1993 se Česká televize také stala plnoprávným členem Evropské vysílací unie (EBU), která jí umožnila výměnu zahraničních příspěvků a sportovních přenosů s jinými vysílacími společnostmi.


Dne 2. května 2005 ve 13 hodin bylo spuštěno vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a 10. února 2006 v 9:00 začal vysílat také sportovní kanál ČT4 Sport. V současné době (2013) se plánuje spuštění nového dětského a vzdělávacího kanálu ČT 3.


Na přelomu let 2000 a 2001 se zpravodajství České televize stalo bojištěm závažné politické tzv. televizní krize, kdy se redakce zpravodajství vzbouřila proti způsobu odvolání a volby generálního ředitele Radou ČT a po dobu více než dvou týdnů pak bylo vysíláno dvojí zpravodajství, vzbouřenecké a oficiální. Obě komory parlamentu se pak postavily spíše na stranu vzbouřenců. Hlavou České televize je generální ředitel volený Radou ČT na šestileté období. Ve funkci zatím vydržel po celé funkční období pouze Ivo Mathé a po první období 2003–2009 také Jiří Janeček, který v průběhu svého druhého období rezignoval ze zdravotních důvodů.


Organizace se skládá z České televize v Praze, Televizního studiaBrno a Televizního studia Ostrava. Je financována z koncesionářských poplatků, jejichž výši určuje zákon, a z vlastní podnikatelské činnosti, mj. z prodeje reklamního času. ČT získává finanční prostředky také z prodeje vysílacích práv na pořady, které dříve vyrobila a nyní o ně projevily zájem jiné české či zahraniční televize. V televizním vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout jedno procento denního vysílacího času. Od března 2011 je v České televizi povoleno vysílat nejvýše 6 minut reklamy za jednu hodinu. Česká televize je jedním ze zakladatelů humanitární organizace Člověk v tísni. Rovněž spolupracuje s Nadací rozvoje občanské společnosti na projektu Pomozte dětem.

Televize Prima – Prima Family

Prima family, která navázala na televize Prima, je česká soukromá televizní stanice, vysílající z Prahy. Jejím provozovatelem je FTV Prima, generálním ředitelem pak Martin Konrád.

 

Prima


Stanice televize Prima začala vysílat v roce 1993 v Praze a středních Čechách pod názvem FTV Premiéra, později Premiéra TV. Licenci k celoplošnému vysílání získala v roce 1994 s podmínkou, že část svého vysílacího času musí poskytovat provozovatelům lokálního a regionálního vysílání, podíl regionálního vysílání na televize Prima se však postupně snižoval. Od 3. ledna 1997 stanice změnila název na televize Prima. V roce 2003 byla provozovateli prodloužena licence na celoplošné vysílání do 28. června 2018.


Na podzim 2005 do televize Prima vstoupil strategický partner MTG (Modern Times Group, mezinárodní skupina působící v televizním a rozhlasovém vysílání především ve Skandinávii a Pobaltí). Vstup MTG má posílit postavení Primy na českém televizním trhu především nákupem atraktivních zahraničních pořadů a nových televizních formátů.


Na konci 90. let bylo naznačováno propojení televize Prima s konkurenční celoplošnou komerční stanicí Nova televize, ale to nebylo nikdy oficiálně prokázáno (obě televize např. nakupovaly pořady a prodávaly svůj reklamní čas prostřednictvím stejné externí společnosti).


Prima byla plnoformátovou televizní stanicí, tzn. vysílala zpravodajství, publicistiku, filmy, seriály, dokumentární i zábavné pořady.


Po většinu své dosavadní existence zaostávala ve sledovanosti i příjmech z reklam za konkurenční Nova televize (některé méně atraktivní filmy a seriály, které se obvykle nakupují s právem dvou odvysílání, byly v premiéře uváděny na Nova televize, v repríze později na televize Prima). Přesto televize Prima v průběhu let vnesla do českého televizního vysílání několik nových prvků: začala vysílat starší a dobou svého vzniku poznamenané československé televizní seriály (např. Žena za pultem), vyrobila mnohadílné televizní seriály z kategorie tzv. mýdlových oper (soap opera) Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, dále třeba seriály z takzvaného atraktivního pracovního prostředí jako Letiště, nebo první tuzemský krimiseriál 1. oddělení, který vyprodukovala spolu s televizí Joj. Jako první začala vysílat reality show klasického formátu VyVolení (i když jen o dva týdny dříve než Nova televize Big Brothera). V současné době na obrazovce Primy bodují především lifestylové magazíny a reality show jako je Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem, Top Star Magazín či federální show Česko Slovensko má talent. Díky smlouvě se společností Warner Bros. televize Prima vysílá velké procento zahraničních snímků v české premiéře a díky spolupráci se zahraničními studii nabízí i zahraniční pořady. Televize Prima také čím dál častěji spolupracuje na výrobě českých filmů (mezi jinými Prachy dělaj člověka či Líbáš jako Bůh).


V současnosti vyrábí televize Prima několik zpravodajských a publicistických formátů. Hlavní zpravodajskou relací jsou Zprávy FTV Prima, které televize Prima vysílá každý den v 18:55. Uvádí je moderátorské dvojice: Terezie Kašparovská a Tomáš Drahoňovský, Sandra Parmová a Roman Fojta. Dříve také Pavel Zuna a Mirka Čejková a do konce roku 2010 také Světlana Witowská (dříve Zárubová). Zpravodajský blok má přibližně 25 až 30 minut, poté v 19:20 následují Krimi zprávy, kterými provázejí Patrik Kaizr, Bára Kozáková nebo Roman Pech. Na Krimi zprávy navazují v 19:40 Krimi plus které se zabývají aktuálním tématem. Krimi plus uvádějí buď Patrik Kaizr, Bára Kozáková nebo Roman Pech. V 19:50 začínají VIP Zprávy u kterých se střídají: Ivana Gottová, Laďka Něrgešová (od dubna 2011), Martina Gavriely (do března 2011) a Bára Niničová která do konce roku 2010 uváděla Sport TV Prima. Šéfredaktorem po Pavlu Zunovi je Jitka Obzinová.


Zásadní změnou způsobu řízení a celkového stylu zpravodajství, která měla zajistit vyšší sledovanost, bylo v druhé polovině roku 2007 jmenování bývalého lídra zpravodajství konkurenční Nova televize Pavla Zuny na post šéfredaktora zpravodajství. Jednou ze změn bylo přejmenování 1. zpráv na Zprávy TV Prima, resp. Sport TV Prima a Počasí TV Prima a přesunutí začátku zpráv na čas 19:30. Televize Prima tak vstoupila do přímého boje s Nova televize a jejími Televizními novinami. Výsledky byly navzdory nemalým investicím nedostačující a z pohledu exaktních čísel sledovanosti dokonce záporné. 5. května 2008 tak došlo k dalšímu posunu zpráv, zpět na bývalých 18 hodin 55 minut. V čase 19:30 až 20:00, tedy v čase zpráv na Nova televize, se rozhodla televize Prima vysílat sledované televizní seriály, jako například úspěšný americký sitcom Přátelé.
Nedělní ráno patří již tradičně magazínu Prima Svět. Jde o asi půlhodinový soubor reportáží a zajímavostí z celého světa. V neděli v 11 hodin se střetávají politické špičky v diskusním pořadu Partie, který moderuje Jan Punčochář.

 

Nejoblíbenější pořady: Prima Cool a Prima Love

V roce 2007 společnost FTV Prima, spol. s r. o. získala zákonný nárok (licenci) na další program v souvislosti s procesem digitalizace a přechodu z analogového na digitální vysílání. Termín, do kdy by mělo být vysílání tohoto druhého programu zahájeno, zákon nestanovil a televize Prima o spuštění druhého programu původně neuvažovala. Avšak od 1. 4. 2009 spouští televize Prima svůj druhý program pojmenovaný Prima Cool v rámci digitálního vysílání v multiplexu 2 (kde je již i její první program), jakožto reakci na konkurenční program Nova Cinema (zaměření obou kanálu je jiné, nejsou si přímými konkurenty).

Televize Prima oznámila na tiskové konferenci 17. února 2011 spuštění nového celoplošného programu Prima Love. Jeho spuštění stanovila na 8. března 2011. Program vznikne díky změně názvu a licence programu R1. R1 tak bude vysílat dopoledne před začátkem vysílání Primy Love. Televize vysílá na pozici v DVB-T v multiplexu 3 a také v satelitních a kabelových sítích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2015